Categorii
Toate produsele
Coșul tău

Nu aveți produse în coș.
despre tine. despre casa ta
Politica de confidențialitate

Cuprins

1. Preambul
2. Servicii de la părți terțe
3. Cine suntem noi?
4. Cine sunteți dumneavoastră?
5. Principii de prelucrare a datelor
6. Schimbări
7. Întrebări și solicitări
8. Prelucrarea datelor cu caracter personal
8.1. Informațiile dumneavoastră
8.2. Ce fel de informații colectăm despre dumneavoastră?
8.3. De ce colectăm aceste informații?
8.4. De unde obținem datele?
8.4. Care este temeiul legal pentru prelucrare?
8.5. Cât timp stocăm datele?
8.6. Cum partajăm informațiile dumneavoastră cu ceilalți?
8.7. Prelucrarea datelor persoanelor cu vârsta sub 18 ani
9. Marketing
9.1. Ce fel de date colectăm pentru marketing?
9.2. Parteneri de marketing
9.3. Cum puteți renunța la marketing direct?
10. Care sunt drepturile dumneavoastră?
11. Securitatea datelor cu caracter personal
12. Inexistența unui proces decizional automatizat
13. Semnificația termenilor folosiți

1. Introducere

Noi, BARLOGU LUI URSACHE SRL, tratăm cu seriozitate protecția datelor dumneavoastră. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați informațiile dumneavoastră Scopul acestei Politici de confidențialitate este vă explice ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dumneavoastră în temeiul GDPR și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații.

2. Servicii de la terțe părți

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale. De asemenea politica noastră nu acoperă și nu include politicile de prelucrare a datelor oferite de terțe părți la care puteți ajunge când folosiți serviciile noastre.

3. Cine suntem noi?

BARLOGU LUI URSACHE SRL, Turnu, jud. Arad, Str. 2, nr. 68, C.U.I. RO27655517, înregistrată la ORC Arad sub nr J02/781/2010, e-mail office@callastore.ro este responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse și are calitatea de operator de date cu caracter personal.

4. Cine sunteți dumneavoastră?

Potrivit legislației, dumneavoastră sunteți persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, denumită în continuare „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

5. Principii de prelucrare a datelor

Protecția informațiilor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:
Legalitate, echitate și transparență
Prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.
Colectarea datelor în scopuri determinate, explicite și legitime
Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
Reducerea la minimum a datelor
Prelucrăm strict datele de care avem nevoie și nu colectăm date în exces.
Exactitatea și actualizarea datelor
Vă oferim controlul pentru a putea corecta datele cu caracter personal astfel încât acestea să fie mereu actualizate.
Limitări legate de stocare
Prelucrăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate inițial. Ulterior datele cu caracter personal sunt distruse sau anonimate complet.
Securitate
Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile personale. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nici o aplicație și nici o conexiune la internet nu este complet sigură.

6. Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

7. Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: office@callastore.ro

8. Ce înseamnă prelucrarea datelor

"Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

8.1. Ce fel de informații colectăm despre dumneavoastră

Atunci când ne transmiteți o solicitare pe e-mail sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne puteți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse, cum ar fi: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon.
Temeiul prelucrării este stabilirea și începerea unei relații contractuale, pe baza comenzii dumneavoastre pentru anumite produse alimentare.
Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele informații, în funcție de circumstanțe:
- modul în care interacționați cu reclamele noastre (de exemplu, informații despre cum și când ne accesați site-ul sau ce dispozitiv folosiți pentru a accesa site-ul);
- informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare;
- conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail;
- interacțiunile dintre dumneavoastră și noi pe rețelele de socializare (de exemplu, aprecieri, distribuiri, comentarii);
- informații pe care le colectăm despre dumneavoastră de la alte companii din grup sau terțe care au obținut consimțământul dumneavoastră sau au alt drept legal de a partaja aceste informații cu noi (inclusiv parteneri/platforme de publicare sau de publicitate și agregatori de date care au obținut dreptul respectiv).
- adresa IP, informații despre navigatorul de internet;
- locația;
- paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru;
- informații provenite din utilizarea cookie-urilor
Temeiul prelucrării este interesul legitim privind asigurarea activităților companiei noastre.
În situația în care sunteți angajați (foști, actuali sau viitori), se vor colecta anumite informații care țin de executarea contractului de muncă. Acestea pot fi cu titlu exemplificativ: numele și prenumele, date de contact (adresa, număr de telefon, adresă de email), date financiare (cont bancar), diferite înscrisuri în original sau copie (adeverințe de vechime, de concedii, de salar, situații medicale, persoane în întreținere, situație familiară, carte de muncă, fișe de evaluare, CV-uri, diferite cereri, delegații, pontaj, note de informare și procese verbale, documente interne, documente de angajare), indicativ salariat, semnătura,
Temeiul prelucrării este derularea relației contractuale și obligațiile legale aferente.
Pentru serviciile/vânzarea de produse pe care vi le oferim se vor colecta (cu titlul exemplificativ):
- date de contact (nume, adresa, telefon, email);
- corespondenta electronică și tipărită cu dumneavoastră;
- istoric al produselor achiziționate;
- date de plata (facturi, chitanțe, plăți cu cardul electronic);
Temeiul prelucrării este derularea relației contractuale și obligațiile legale aferente.
Pe baza consimțământului dumneavoastră putem permite accesul la un cont online de client, în care se regăsesc informațiile despre achizițiile și interesul dumneavoastră, caz în care vom prelucra în plus: indicatorul electronic al clientului, istoricul achizițiilor și preferințelor, jurnalizarea activității (ora și data, istoric pagini vizitate, adrese IP utilizate).
Atunci când efectuați plata unei facturi, vom prelucra datele dumneavoastră (nume, prenume, adresă, cont bancar sau număr de card) în vederea întocmirii documentelor contabile (facturi și chitanțe).
Temeiul prelucrării este relația contractuală și obligațiile legale aferente.
Atunci când ne apărăm drepturile în justiție pentru recuperarea unor sume datorate sau când ne protejăm interesele împotriva unor pretenții/reclamații, vom prelucra datele dumneavoastră necesare formulării unor acțiuni în instanță, a altor cereri și documente specifice.
Prelucrăm imaginea persoanelor fizice prin intermediul sistemelor CCTV instalate în magazinele noastre ca urmare a obligației legale privind paza și protecția bunurilor. Am luat măsura informării complete privind zonele supravegheate prin semnalarea sistemelor CCTV și prin notele informative însoțitoare.
Este posibil în unele situații sa transferăm datele dumneavoastră, unor terți aflați în relații contractuale cu noi, pentru recuperarea sumelor.
În aceste situații vom folosi ca temei de prelucrare interesul nostru legitim de a ne recupera sumele datorate.
Atunci când suntem obligați conform unor prevederi legale, vom furniza autorităților și instituțiilor competente datele pe care le deținem și care au fost solicitate în mod legal și justificat. Vom folosi ca temei de prelucrare obligația legală.
Pentru serviciile de marketing (trimitere de oferte, completarea de formulare de satisfacție), urmărirea comportamentului dumneavoastră pentru a oferi servicii mai bune se vor colecta pe bază de consimțământ: date de contact (nume, email, telefon), date privind comportamentului sau preferințele.
Este posibil să primim datele dumneavoastră și de la societăți partenere, iar in acest caz temeiul prelucrării este îndeplinirea unei relații contractuale.

8.2. De ce colectăm aceste informații?

Colectăm informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri:
- în vederea încheierii sau executării unui contract dintre dumneavoastră și noi;
- pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență clienți;
- în scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dumneavoastră prealabil sau când există o excepție legală de la obținerea consimțământului;
- pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
- pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
- pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
- pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
- pentru a ne conforma legislației, ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani, sau legea arhivelor care ne obligă să păstrăm documentele salariaților pe o perioadă de 50 de ani;
- pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
- în scopuri analitice și de cercetare;
- pentru a preveni infracțiunile, înșelăciunile sau fraudele;

8.3. Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Putem utiliza următoarele temeiuri legale, în funcție de cazul concret:
Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi
Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele, drepturile sau libertățile dumneavoastră În situația în care utilizăm interesul legitim, efectuăm o analiză a interesului legitim (test de echilibrare) prin intermediul căreia putem în balanță interesul nostru și interesele dumneavoastră În situația în care prevalează interesele noastre, vom utiliza interesul legitim. În situația în care prevalează interesele dumneavoastră, nu vom utiliza interesul legitim, iar în măsura în care nu reușim să identificăm un alt temei legal corect, nu vom efectua respectiva activitate de prelucrare.
Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale (ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani sau furnizarea anumitor informații organelor și instituțiilor publice abilitate).
În unele situații, prelucrarea poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice.
Rețineți faptul că obținerea consimțământului nu este obligatorie, iar noi vom proceda la obținerea consimțământului din partea dumneavoastră doar în situațiile în care nu reușit să utilizăm un alt temei legal.
Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Cu toate acestea, rețineți că în situația în care sunteți client al nostru, putem trimite mesaje promoționale (marketing direct) cu privire la bunuri și servicii similare, fără a avea nevoie de consimțământ, în temeiul art. 12 alin. (3) din Legea nr. 506/20014, în anumite situații specifice reglementate legal.
Însă, în toate cazurile, vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail office@callastore.ro

8.4. De unde obținem datele?

Cele mai multe informații le colectăm direct de la dumneavoastră (de exemplu, prin completarea unui formular de pe site sau la sosirea în sediul nostru). Majoritatea informațiile sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situații în care colectăm date de la terți (i.e. parteneri, platforme de publicitate), cum ar fi de exemplu, informațiile privind achizițiile și interesele.
BARLOGU LUI URSACHE SRL prelucrează de asemenea date cu caracter personal provenite din contractele cu angajații, precum și cele provenite din contractele cu parteneri și alți furnizori de servicii.
BARLOGU LUI URSACHE SRL nu va colecta sau prelucra date cu caracter personal atunci când oferă servicii de informare ale societății direct copiilor cu vârsta sub 16 ani -sau sub o vârstă mai mică -cu excepția cazului acordului părinților, în conformitate cu legislația locală aplicabilă. Dacă aflăm despre colectarea accidentală a datelor cu caracter personal ale unui copil, vom șterge imediat respectivele date.

8.5. Cât timp stocăm datele?

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. Datele prelucrate prin cookies se stochează pe o perioada maximă de 2 ani.
Datele prelucrate prin sistemul de supraveghere video din magazinele noastre se stochează pe o perioada maximă de 30 de zile (care se poate prelungi în situații justificate legal).
După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.
Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

8.6. Cum partajăm informațiile dumneavoastră cu ceilalți?

Putem dezvălui datele dumneavoastră, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dumneavoastră să fie protejate. În aceste situații, ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dumneavoastră sau alt temei juridic.
De exemplu, am putea furniza datele dumneavoastră către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice, furnizori de servicii de transport și curierat și alți terți cu care avem o relație contractuală (furnizori de servicii de marketing, experți în securitate, etc.). Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dumneavoastră să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.
De asemenea, am putea partaja datele dumneavoastră către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.
Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dumneavoastră
Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dumneavoastră, ca de exemplu, în situația în care exercitați o cerere de portabilitate.
Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dumneavoastră cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Datele colectate transferate electronic către beneficiari folosesc soluții online din Spațiul Economic European, sub rezerva luării unor măsuri suplimentare de securizare a acestora (criptarea datelor în REST și în TRANSIT).

8.7. Prelucrarea datelor persoanelor cu vârsta sub 18 ani

BARLOGU LUI URSACHE SRL nu prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor cu o vârstă sub 18 ani.

9. Marketing

În măsura în care am obținut consimțământul dumneavoastră prealabil sau sunteți deja un client al companiei, putem utiliza tehnologii de marketing direct și publicitate țintită, utilizând informațiile colectate despre dumneavoastră cu privire la interese, preferințe, achiziții, vârstă, locație etc. De exemplu, am putea trimite e-mailuri, am putea afișa reclame în interiorul site-ului nostru sau pe social media sau am putea plasa reclame pe site-uri terțe, în aplicații sau pe alte dispozitive conectate la internet.

9.1. Ce fel de date colectăm pentru marketing?

În vederea desfășurării activităților de marketing direct sau publicitate targhetată, am putea utiliza următoarele informații:
- informații colectate prin intermediul modulelor cookie și a altor tehnologii similare (locație, dispozitiv, navigator, vârstă etc);
- achizițiile dumneavoastră, modul în care ați interacționat cu serviciile noastre și feedback-ul primit din partea dumneavoastră;
- alte informații obținute de la partenerii noștri terți de marketing, informații pe care le-au obținut cu acordul dumneavoastră

9.2. Parteneri de marketing

Partenerii noștri de marketing, precum Facebook, Google și/sau alte agenții ne ajută să transmitem marketing către dumneavoastră pe baza informațiilor colectate de ei direct de la dumneavoastră și cu acordul dumneavoastră În unele cazuri, partajăm chiar noi informații pe care le-am colectat de la dumneavoastră Ne asigurăm, în toate cazurile, că aceste transferuri sunt legale așa cum am explicat la punctul 8.6.
Partenerii noștri pot plasa reclame cu privire la serviciile și produsele noastre, în funcție de datele colectate anterior de la dumneavoastră (interese, preferințe) pe alte site-uri și/sau servicii. De asemenea, partenerii noștri de marketing pot utiliza informațiile colectate despre dumneavoastră pentru a îmbunătăți serviciile și/sau algoritmii (inclusiv algoritmii bazați pe inteligența artificială). Această politică de confidențialitate nu cuprinde informații cu privire la modalitatea în care vă prelucrează datele partenerii noștri, dar vă încurajăm să citiți politica de confidențialitate a partenerilor de marketing pentru mai multe informații.

9.3. Cum puteți renunța la marketing direct?

Vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail („unsubscribe” sau „dezabonare”) sau prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail office@callastore.ro
Pentru a dezactiva publicitatea bazată pe interese, vă rugăm să consultați în acest sens Politica noastră privind utilizarea modulelor cookie.

10. Care sunt drepturile dumneavoastră?

Drepturile dumneavoastră conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
Dreptul de retragere a consimțământului
Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail office@callastore.ro. Rețineți însă că, în măsura în care am identificat un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, vom continua să prelucrăm datele dumneavoastră în baza acelui temei legal. Noi avem posibilitatea legală să utilizăm unul sau mai multe temeiuri pentru prelucrarea datelor dumneavoastră
Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră
Dreptul de acces asupra datelor
Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.
Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.
Dreptul la restricționarea prelucrării
În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.
Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dumneavoastră către alt operator („dreptul la portabilitate”)
În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra dumneavoastră.
Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dumneavoastră Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere
Vă rugăm să rețineți că:
- vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
- dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail office@callastore.ro.
- drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

11. Securitatea datelor cu caracter personal

Lucrăm din greu pentru a proteja clienții noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor cu caracter personal.
În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:
Politici dedicate
Adoptăm și revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.
Minimizarea datelor
Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.
Restrângerea accesului la date
Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.
Măsuri tehnice specifice
In cadrul BARLOGU LUI URSACHE SRL utilizăm tehnologii care să asigure clienții noștri și alte persoane că securitatea datelor lor este protejată.
Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.
Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, BARLOGU LUI URSACHE SRL nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

12. Inexistența unui proces decizional automatizat

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, în calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

13. Semnificația termenilor folosiți

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
Colaboratori: persoane fizice sau juridice care au încheiat un contract de colaborare cu noi și care prestează servicii clienților noștri.
Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată. Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.
Declarație de conformitate
BARLOGU LUI URSACHE SRL declară pe proprie răspundere că a luat toate măsurile pe care le-a considerat necesare cu scopul conformării cu instrucțiunile Regulamentului EU 2016/679 (GDPR) privind colectarea, utilizarea și stocarea datelor personale în țările membre ale Uniunii Europene.
BARLOGU LUI URSACHE SRL certifică faptul că aderă la cerințele de notificare, opțiune, transfer, securitate și integritate a datelor, acces și punere în aplicare ale instrucțiunilor Regulamentului EU 2016/679 (GDPR) privind colectarea, utilizarea și stocarea datelor personale în țările membre ale Uniunii Europene.

Data 23.04.2022